Semakan Cukai Taksiran Am

 HTTPS/SSL - Secara atas talian (online)

 ruangan perlu diisi

Tatacara Penggunaan Laman

 1. Masukkan maklumat data anda pada ruangan kotak di atas   KLIK SAYA
  1. Maklumat yang diperlukan salah satu daripada perkara berikut :
   1. No Kad Pengenalan, atau
   2. No MyCoID (No Syarikat - SSM), atau
   3. No Akaun dari MD Pendang
   4. No Akaun Lama dari MD Pendang

  2. Sila hubungi Majlis Daerah Pendang di talian 04-759 6077 untuk mendapatkan bantuan berkaitan maklumat akaun anda


 2. Hantar borang semakan dengan menekan butang SEMAK.
  1. Semakan berkemungkinan akan mengambil masa dalam memproses maklumat Cukai Taksiran AmMakluman Cukai Taksiran

 1. No Akaun Lama
  Merupakan nombor akaun lama dengan mengenalpasti kod taman / kawasan berserta nombor rumah sebagai identiti nombor akaun. Nombor ini dijana oleh sistem PBT
  1. Contoh:
   • T4A 332
    - T4A - merupakan no taman / kawasan perumahan
    - 332 - merupakan no rumah


 2. Tempoh Bayaran Cukai Taksiran
  1. Tempoh bayaran bagi Cukai Taksiran Harta adalah setiap 2 kali setahun iaitu :
   1. Penggal Pertama : 1 JANUARI hingga 28/29 FEBRUARI (setiap tahun)
   2. Penggal Kedua : 1 JULAI hingga 31 OGOS (setiap tahun)


 3. Caj Perkhidmatan
  1. Pemilik harta tertakluk kepada Akta Kerajaan Tempatan 1976 di mana akaun-akaun Cukai Taksiran Harta yang belum dijelaskan pada PENGHUJUNG FEBRUARI atau PENGHUJUNG OGOS pada tiap-tiap tahun akan dikenakan caj perkhidmatan secara automatik 10%.

  2. Kegagalan menjelaskan semua pembayaran Cukai Taksiran harta termasuk bayaran caj perkhidmatan 10% dalam tempoh 15 hari selepas penghujung Februari dan penghujung Ogos mengikut sesuatu kes akan mengakibatkan harta-harta mereka disita dan bayaran waran tahanan dikenakan sebanyak 20% dari jumlah tunggakan.


 4. Melalui SMS
  1. Semakan boleh juga dibuat melalui kaedah SMS iaitu dengan menggunakan arahan, samada:

   MDPENDANG CTA <No Kad Pengenalan> dan hantar ke 15888
   atau

   MDPENDANG CTA <No Akaun> dan hantar ke 15888
   atau

   MDPENDANG CTA <MyCOID / SSM> dan hantar ke 15888

  2. Penyata / bil / perincian taksiran dihantar ke alamat email melalui kaedah SMS dengan menggunakan arahan,:

   MDPENDANG CTA <No Kad Pengenalan/ No Akaun/ MyCOID> <Emel> dan hantar ke 15888


Semakan Maklumat
Pautan

Paparan
 • IP : 3.233.215.231
 • Atas Talian : 1 pengguna
 • Paparan Bulan Februari : 488
 • Jumlah Paparan : 17752
 • Semakan Bulan Februari : 159
 • Jumlah Semakan : 1340

Status Server
 • Status server :  Dalam Talian
 • Status Tarikh : 2/26/2020
 • Status Masa : 9:25:19 AM


OOS Syndicate    NFC Malaysia    E-Kerajaan    Sistem i.Net.MY